Bag om arbejdsløsheden

Arbejdsløshedsprocenten er faldende i samtlige af de store økonomier. I USA er arbejdsløsheden nu under 5 % og dermed på samme niveau som før finanskrisen. Men de pæne arbejdsløshedstal dækker over en problematisk udvikling på det amerikanske arbejdsmarked, hvor flere og flere arbejdsløse ikke søger arbejde og dermed melder sig ud af arbejdsstyrken. Aldrende arbejdsstyrke … Læs mere

Stadigvæk negative renter

I 2016 var finansmarkederne præget af recessionsfrygt på baggrund af en række svage økonomiske nøgletal fra både USA og Kina. Aktiemarkedet reagerede med store kursfald, og olieprisen gik under 30 USD. Nervøse investorer søgte over i sikre statsobligationer, og som figuren viser, blev renterne presset så langt ned, at op imod 30 % af obligationsmarkedet … Læs mere

Synkront opsving

Vi befinder os i et globalt konjunkturopsving, og 2017 tegner derfor til at blive et år med økonomisk vækst i samtlige G20-lande. Væksten i USA og Europa, der tilsammen udgør knap halvdelen af verdensøkonomien, er på henholdsvis 3 % og 2,5 %. Samtidig opretholder Kina en vækst på næsten 7 % og selv i Japan, … Læs mere

Verdensmester i gæld

Historien har lært os, at akkumulering af gæld ofte medfører finansielle kriser. Stigende statsgæld – målt i forhold til BNP – bliver derfor set som et advarselstegn og vækker stor bekymring blandt investorerne. Japan, som har verdens største statsgæld på 240 % af BNP, får derfor alle advarselslamper til at blinke. Men selvom den japanske … Læs mere

Demografisk modvind

I de sidste mange årtier har verdensøkonomien nydt godt af en kraftigt voksende arbejdsstyrke, og ser vi isoleret på USA, viser ugens graf, at lige godt halvdelen af den økonomiske vækst netop kommer fra en stigende arbejdsstyrke. Demography is destiny Men ifølge fremskrivninger lavet af FN tyder alt på, at de næste årtier kommer til … Læs mere

Federal Reserve slanker balancen

Fra og med oktober vil den amerikanske centralbank mindske deres beholdning af obligationer. Beholdningen blev opbygget i forbindelse med finanskrisen, hvor centralbanken opkøbte obligationer for at øge likviditeten i markedet og for at undgå en langvarig recession. Her 10 år efter finanskrisen er både økonomien og finansmarkedet stabiliseret, og centralbanken ønsker dermed at normalisere deres … Læs mere

Lyspunkter i Italien

Både de officielle BNP-tal og de såkaldte PMI-tal peger på øget aktivitet i italiensk økonomi. Det betyder ikke, at Italiens problemer er forsvundet. Men der er trods alt forbedringer at spore, når det gælder arbejdsløsheden, statsgælden og banksektoren. Vækst er løsningen Som jeg tidligere har beskrevet, har Italien kroniske problemer med at skabe vækst, og … Læs mere

Ulige inflation

I de seneste 20 år er det amerikanske forbrugerprisindeks steget med 52 %, eller hvad der svarer til lidt over 2 % p.a. Men udviklingen i forbrugerprisindekset er et vægtet gennemsnit, og underliggende har priserne på varer og serviceydelser udviklet sig vidt forskelligt. Samfundsmæssige implikationer I kølvandet på Trumps valgsejr har der været stort fokus … Læs mere

Bitcoins og tulipaner

Prisen på den virtuelle valuta bitcoin er det seneste år steget med 600 %, og markedet for virtuelle valutaer overstiger nu 100 mia. USD. For at perspektivere denne udvikling skal vi tilbage til 1600-tallet, hvor Holland var centrum for den såkaldte tulipanboble. Den første finansboble I 1630’erne opstod det, som mange betegner som verdens første … Læs mere

Misforståelsen om Kina

Siden årtusindeskiftet er størrelsen på den kinesiske økonomi firedoblet. Denne imponerende udvikling har skabt et billede af Kina som drivkraften i global økonomi. Ligeledes er den gængse overbevisning, at når væksten falder i Kina, er det dårligt nyt for resten af verden. Det så vi tydeligt i 2016, hvor en række dårlige kinesiske nøgletal skabte … Læs mere