Demografisk modvind

I de sidste mange årtier har verdensøkonomien nydt godt af en kraftigt voksende arbejdsstyrke, og ser vi isoleret på USA, viser ugens graf, at lige godt halvdelen af den økonomiske vækst netop kommer fra en stigende arbejdsstyrke.

Demography is destiny

Men ifølge fremskrivninger lavet af FN tyder alt på, at de næste årtier kommer til at se helt anderledes ud. I de seneste 60 år er antallet af amerikanere mellem 15-64 år fordoblet, hvilket svarer til en stigning på godt 100 millioner. Men ifølge FN vil stigningen de kommende 60 år blot være 16 %. På globalt plan estimeres det ligeledes, at arbejdsstyrkens andel af den totale befolkning toppede i 2012. Det betyder, at så langt øjet rækker, vil samfundet som helhed være afhængig af færre og færre hænder. Konsekvensen er et øget fokus på produktivitet, da det på langt sigt er produktivitetsforbedringer, som skal bære væksten.

Immigration

I forhold til Donald Trumps holdning til immigration er det interessant, at halvdelen af væksten i arbejdstyrken skyldes immigration – en andel, der forventes at stige. Man kan altså ikke komme uden om, at immigrationen påvirker amerikansk økonomi. Men spørgsmålet om immigration handler naturligvis om meget andet end økonomi.

Investeringsmuligheder

Som investor bør man ikke stirre sig blind på de demografiske udfordringer. F.eks. er japanske aktier attraktive på trods af et faldende befolkningstal. Når det gælder om at skabe afkast, handler investeringer i sidste ende om én ting: prisen.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *