Verdensmester i gæld

Historien har lært os, at akkumulering af gæld ofte medfører finansielle kriser. Stigende statsgæld – målt i forhold til BNP – bliver derfor set som et advarselstegn og vækker stor bekymring blandt investorerne. Japan, som har verdens største statsgæld på 240 % af BNP, får derfor alle advarselslamper til at blinke. Men selvom den japanske statsgæld er hele 3 gange så stor som verdensgennemsnittet, bør man måske ikke være alt for bekymret.

Nettogæld

Først og fremmest har den japanske stat en enorm beholdning af aktiver i form af bl.a. aktier og obligationer, som i princippet kunne bruges til at nedbringe gælden. Modregnes disse aktiver, bringer det gælden ned på 120 % af BNP. Denne nettogæld er stadig blandt de største i verden, men her er Japan f.eks. overgået af Italien.

Billige lån

Gælden skal naturligvis også vurderes i forhold til renten, og i Japans tilfælde er den gennemsnitlige rente på statsgælden under 1 %. Derudover er det ikke et problem at få solgt obligationerne, da den japanske centralbank flittigt opkøber statsgælden og i skrivende stund ejer 40 % af statens udestående obligationer. Udover staten er langt størstedelen af obligationerne ejet af indenlandske investorer, og Japan er dermed ikke afhængig af fremmed kapital.

Stabilisering

Et sidste lyspunkt, som også fremgår af figuren, er at gældstigningen, om end midlertidigt og båret af et globalt konjunkturopsving, er bremset op. Så selvom gæld altid indebærer en risiko, og Japan har dybe strukturelle udfordringer, er der foreløbigt ikke udsigt til en japansk gældskrise.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *