Synkront opsving

Vi befinder os i et globalt konjunkturopsving, og 2017 tegner derfor til at blive et år med økonomisk vækst i samtlige G20-lande. Væksten i USA og Europa, der tilsammen udgør knap halvdelen af verdensøkonomien, er på henholdsvis 3 % og 2,5 %. Samtidig opretholder Kina en vækst på næsten 7 % og selv i Japan, som ellers har kæmpet med stagnation i snart tre årtier, er væksten krøbet over 2 %.

Indtjeningen stiger

Aktierne nyder godt af det økonomiske opsving, og som figuren viser, har der år-til-dato været pæne afkast på markederne i USA, Europa og Japan. Deler vi afkastet op i hhv. indtjeningsvækst og ændring i prissætningen målt ved Price/Earnings, viser figuren, at afkastet hovedsageligt kommer fra øget indtjening.

Dyre amerikanere

Desuden viser grafen, at prissætningen har været stigende i USA, men faldende i både Europa og Japan. Allerede ved årsskiftet var prissætningen på amerikanske aktier over det historiske gennemsnit og siden da, er aktierne altså blot blevet dyrere.

Investor-skepsis

Hvor indtjeningsvæksten fortæller noget om virksomhedernes økonomiske fundamentaler, er prissætningen bestemt af markedspsykologien og forventningerne til fremtiden. Den faldende – og i forhold til USA – lave europæiske prissætning afspejler ifølge vores vurdering, at investorerne generelt er alt for pessimistiske, når det gælder om at vurdere holdbarheden af det europæiske opsving. Set i lyset af et bredt funderet globalt opsving virker den divergerende prissætning ulogisk – og i det lys, ser både europæiske og japanske aktier attraktive ud.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *