Usædvanligt stille på aktiemarkedet

Historisk set befinder vi os i en periode, hvor kursbevægelserne på aktiemarkedet har været usædvanligt afdæmpede. Hvis vi måler på det globale aktieindeks, har der det seneste år blot været 17 dage med kursbevægelser på mere end 1 %.

Stigende markeder

I samme periode er indekset steget med 8 % målt i danske kroner, og investorerne har dermed fået et pænt afkast med få kursudsving – en kombination de fleste investorer drømmer om. Ser vi isoleret på det amerikanske aktieindeks, som fylder lidt over 50 % i det globale indeks, har det været stigende 15 måneder i træk – det er kun overgået af en periode tilbage i 1950’erne.

Forvent mere uro

Vores hjerne har en tendens til at lægge ekstra vægt på de seneste begivenheder, altså dem vi har frisk i hukommelsen. I det lys vil investorerne være tilbøjelige til at forvente, at 2018 bliver en gentagelse af 2017. Jeg vil derfor minde om, at man ikke skal forvente, at aktiekurserne stiger i en lige linje. Som figuren viser, er der i gennemsnit 62 dage om året med kursbevægelser på over 1 %. Desuden er det værd at huske på, at der siden årtusindskiftet har været 6 kalenderår med negative afkast. Så hvis 2018 byder på flere kursudsving vil det være ganske ”normalt”, og som investor bør man som udgangspunkt forholde sig i ro og holde fast i sin langsigtede investeringsstrategi.

One response to “Usædvanligt stille på aktiemarkedet

  1. Situationen er jo den, at investorerne går ud af aktier.
    De bliver så købt op af stråmænd.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *