Trump har misforstået handelsbalancen

Amerikanerne har underskud på handelsbalancen. Det betyder, at de køber mere fra udlandet, end udlandet køber fra dem. Til gengæld køber udlandet for et tilsvarende beløb finansielle aktiver i USA og finansierer dermed underskuddet på handelsbalancen. Et underskud lyder umiddelbart som noget negativt, men når det gælder handelsbalancen, er billedet mere nuanceret. Donald Trumps verdensbillede lader dog til at være knap så nuanceret og mere sort-hvidt. Derfor har han siden valgkampen beskrevet handelsunderskuddet som et onde og truer nu med handelskrig.

Told gør mere skade end gavn

Men det er mildest talt en dårlig løsning. For selvom globaliseringen skader visse industrier i de enkelte lande, skaber globaliseringen overordnet set mere velstand. Så uanset om intentionen er god, bør man ikke beskytte udkonkurrerede industrier med toldmure. I stedet bør man opkvalificere arbejdskraften og redistribuere velstanden internt i landet.

Øget opsparing vil skabe balance

Når handelsbalanceunderskuddet ikke er entydigt negativt, skyldes det, at det giver amerikanerne mulighed for at investere mere i f.eks. fabrikker og boliger, end hvad deres opsparing tillader. Det giver god mening, så længe der er tale om rentable investeringer, og så længe udlandet er klar med finansiering. Men på længere sigt bliver handelsunderskuddet problematisk, fordi der oparbejdes en større og større gæld i forhold til udlandet. Men i modsætning til Trumps logik er det rent faktisk op til amerikanerne selv at skabe balance over for udlandet. Det kræver simpelthen, at amerikanerne øger deres opsparing og dermed selv bliver i stand til at finansiere deres investeringer.

linkedin.com/in/langmack/

4 responses to “Trump har misforstået handelsbalancen

 1. Det er paradoxalt, at netop en Nation som USA, som besidder nogle af verdens absolut bedste Business-Schools og kommercielle Universiteter skulle være så uheldig at
  vælge en præsident, som synes totalt uvidende om faktorerne i Global økonomi = hvordan disse spiller sammen, hvad der forårsager hvad o.s.v. “Trumpiemand” synes ganske enkelt ikke at have lært ret meget i den periode, hvor han studerede. Ja, man kunne mistænke ham for, at han allerede dengang studerede helt andre temaer?

  Det farlige er imidlertid, at X-procent af den Amerikanske befolkning idag mener, at præcis deres leder er veluddannet samt, at han har valgt sig nogle skrappe rådgivere på de forskellige prioritets områder, men heller ikke denne antagelse holder stik, for rådgiverne når aldrig at sætte sig ind i deres nye situation, før de står på gaden igen,
  fyret, skuffet eller forvirret på et højere nivau. Igår røg som bekendt Udenrigsministeren!

  Traditionsmæssigt har USA praktisk taget “altid” kørt med underskud på handelsballancen dels på grund af langt mere politiskbetonede prioriteter (krige), og
  dels fordi man efter 2den Verdenskrig måtte financiere den demokratiske genopbygning af Europa & Japan. Men sandelig også fordi man i realiteten ikke tog et underskud på handelsballancen særlig tungt. USA var verdens førende,
  økonomiske magt, havde vundet alle krige (næsten) og kunne financiere sit årsunderskud med et “fingerknips”, dersom dette skulle blive nødvendigt. Man var “verdensmester” og kunne i årtier tillade sig at kalkullere med løbende handelsbalance-underskud. Dette var blandt andet Europas store fordel, for i de fleste tilfælde blev Europas export til USA behandlet langt venligere end USA’s export til Europa = helt forskellige toldsatser o.s.v. som man idag ikke fatter en dyt af.

  Grundet USA’s bekendte kortsigtighed (Præsidenten er beslutningsdygtig i 6 af de max. 8 år han sidder i stolen, og han bliver generelt bedømt langt hårdere end vore Europæiske “bosser”), så forhandlede USA sig ofte til totalt naive og uballancerede traktater.

  Her har Trumps analyse ret! På dette område har USA ofte været dårlige forhandlere og kommet til kort. DE HAVDE INGEN FORHANDLINGS TÅLMODIGHED. Og det koster, når man handler med Mellemøsten. Ja, i endnu højere grad med Fjern-Østen. Sammenlign idag USA’s “naive” toldsatser med Kina’s do.

  Samtidig skal det understreges, at USA dengang stod for FRIHANDEL ved næsten enhver lejlighed og iøvrigt selv var interesseret i, at områder som Japan og Europa hurtigt kom på fode igen. Helt andre prioriteter end idag!

  Idag er USA ikke verdensmester længere! Og dets handelsunderskud er blevet bekymrende. Områdemæssigt trykker arbejdsløsheden mere og mere, og de gamle hæderkronede industrier har ikke leveret = har ikke skaffet mad til huse. Tværtimod, de forventer idag økonomisk hjælp. Selvfølgelig med undtagelse af IT-industrien, som imidlertid har overført 90% af sin produktion til Kina. Smart?

  Men når Trump idag farer ud og vil rette denne situation “overnight”, så
  er det, fordi han aldrig har forstået (lært?) sammenhængen – baggrunden. Hverken
  før – eller for den sags skyld nu – er løsningen på USA’s handelsunderskud toldskranker eller handelskrig. Trump skal sætte sig ned med et par af sine bedste
  folk og studere Tyskland, som idag virkelig er den siddende “Verdensmester” i udenrigshandel, by far! (Pr. Kapita verdens mest eksporterende nation – med størst
  overskud)

  Med afsky for de seneste tiltag i den tyske Autoindustri (“Dieselaffæren”) har man
  trods alt formået at opbygge sig verdens mest profitable export. Og på de fleste andre områder respekteres tyske eksport-produkter idag som værende af unique kvalitet. Preis/Leistung er ganske enkelt i verdensklasse på trods af tyskernes høje lønniveau.

  Trump brokker sig hver eneste måned over, at New York og Washington er fyldt op med tyske lususbiler. Tror da pokker, når man sammenligner en BMW eller en Mercedes med f.eks. en Buick eller Cadillac – himmel til kvalitetsforskel. Den ene “dyt” triller let 5-600.000 km. før den er “træt “, mens den anden (Amerikanske) mister pusten efter 40-50.000 km. Omkostninger/luksus pr. km er TOTALT forskellige.
  DETTE KUN SOM ‘ET EXEMPEL!

  Kort sagt: Lær at producere top-kvalitet, kære Amerika!
  INTET SÆLGER SOM KVALITET! Her ligger nøglen til bedre eksportresultater.
  Spørg bare Lewis Jeans, spørg Apple eller spørg 3M Company om dette stemmer.

  Naturligvis er der andre faktorer, som bør afstemmes for, at USA kan se eksportkurven
  stige, men jo før man kommer igang desto bedre. Og løsningen er ihvertfald ikke
  told- eller handelskrig – believe you me!

 2. “Levi’s Jeans” / “Lewis Jeans” …… mon ikke vi forstår indlægget under alle omstændigheder?

 3. Med jævne mellemrum rejses en kritik af den måde økonomi forskes i, forstås og undervises i, på universiteter i Vesten. Og, engang imellem konkluderes det (efter større kriser), at økonomerne ingenting har lært. De bedste økonomer er ikke økonomer fra handelshøjskolen eller Universitetet, men politiske forskere, statskundskabs /political scientists, cand philér med stor interesse for den økonomiske videnskab.

  Fordi : forskellige andre resource, politiske, socio og miljøøkonomiske afledte konsekvenser altid får betydning som ikke tages med i en “alt anden lige” betragtning.

  Man kan være nok så fascineret af denne økonomiske teori som beskrives som gør verdenshandlen til noget fantastisk. Men den teori løser ikke de egentlige livsafgørende problemstillinger vi står over for. Ideerne om at den gør det er kun en illusion skabt af økonomerne som advokerer for den.

  https://www.svd.se/donald-trump-har-ratt–varldshandeln-ar-ohallbar

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *