Negativ indtjening er ingen hindring for at blive børsnoteret

Når virksomheder går på børsen – en såkaldt ”IPO” – vækker det stor opmærksomhed, og generelt bliver børsnoteringerne set i et positivt lys, hvor medierne fokuserer på gevinsten for de eksisterende ejere. Det er dog gevinsten for de kommende ejere, man som investor bør interessere sig for. Desuden giver det samlede udbud af IPO’s et indblik i den herskende markedsstemning og i hvilke type selskaber, som er populære blandt investorerne.

Aktiemarkedet vil have vækst

På aktiemarkedet foregår der en konstant afvejning imellem virksomhedernes nuværende indtjening og muligheden for fremtidig indtjening. På den baggrund er det slående, at 76 % af børsnoteringerne i 2017 var underskudsgivende virksomheder – et niveau kun overgået under IT-boblen. Dermed ikke sagt at vi står over for en ny IT-boble, men det indikerer, at aktiemarkedet i øjeblikket belønner virksomheder med høje vækstforventninger og således negligerer den nuværende indtjening.

Det historiske afkast

I forhold til gevinsten ved en IPO så har den amerikanske økonom Jay R. Ritter indsamlet data for samtlige amerikanske IPO’s siden 1980. På den baggrund har han sammenlignet afkastet for IPO’s med afkastet for det generelle aktiemarked. Konklusion er klar, IPO’s klarer sig – i gennemsnit – dårlige end det generelle aktiemarked. Årsagen til dette er der mange meninger omkring, men overordnet set skal man huske, at en børsnotering er et salg fra en velinformeret sælger til en knap så velinformeret køber. For selvom der foreligger store prospekter, og køber foretager langvarende due diligence, er det svært at opnå det samme kendskab til virksomheden som den eksisterende ejer. Derfor er det måske heller ikke så overraskende, at det er den eksisterende ejer, som opnår den største gevinst.

linkedin.com/in/langmack/

One response to “Negativ indtjening er ingen hindring for at blive børsnoteret

  1. Hvilken tidsperiode er der tale om, når der konkluderes, at “IPO’s klarer sig – i gennemsnit – dårlige end det generelle aktiemarked”? Er det 1, 3, 5, 10 år?

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *