Græske renter er nu lavere end amerikanske

Det græske bruttonationalprodukt er i dag 25 % mindre end før finanskrisen, og omkring 1/5 af arbejdstyrken står uden arbejde. På trods af dette er renten på 2-årige græske statsobligationer faldet til 1,5 % og er dermed lavere end på en tilsvarende amerikansk obligation. Er det et retvisende billede af de økonomiske fundamentaler? Svaret er … Læs mere

2017 blev et godt år for aktier

Det globale aktieindeks gav i 2017 et afkast på 8 %, hvilket er på niveau med det gennemsnitlige afkast de seneste 30 år. Alt imens gav danske statsobligationer et afkast på blot 0,1 %, og generelt er renten på de lange statsobligationer i USA og Europa mere eller mindre uændret. Mest bemærkelsesværdigt har været den … Læs mere

Usædvanligt stille på aktiemarkedet

Historisk set befinder vi os i en periode, hvor kursbevægelserne på aktiemarkedet har været usædvanligt afdæmpede. Hvis vi måler på det globale aktieindeks, har der det seneste år blot været 17 dage med kursbevægelser på mere end 1 %. Stigende markeder I samme periode er indekset steget med 8 % målt i danske kroner, og … Læs mere

Europa i tydelig fremgang

De økonomiske nøgletal har i 2017 tydeliggjort, at Europa er i klar fremgang. Erhvervslivet melder om øget aktivitet, investeringerne stiger, og arbejdsløsheden falder. Men for blot ét år siden var der stadig mange, som tvivlede på holdbarheden af det europæiske opsving. Gældskrisen var en kæp i hjulet Siden finanskrisen er den europæiske økonomi vokset godt … Læs mere

Bag om arbejdsløsheden

Arbejdsløshedsprocenten er faldende i samtlige af de store økonomier. I USA er arbejdsløsheden nu under 5 % og dermed på samme niveau som før finanskrisen. Men de pæne arbejdsløshedstal dækker over en problematisk udvikling på det amerikanske arbejdsmarked, hvor flere og flere arbejdsløse ikke søger arbejde og dermed melder sig ud af arbejdsstyrken. Aldrende arbejdsstyrke … Læs mere

Stadigvæk negative renter

I 2016 var finansmarkederne præget af recessionsfrygt på baggrund af en række svage økonomiske nøgletal fra både USA og Kina. Aktiemarkedet reagerede med store kursfald, og olieprisen gik under 30 USD. Nervøse investorer søgte over i sikre statsobligationer, og som figuren viser, blev renterne presset så langt ned, at op imod 30 % af obligationsmarkedet … Læs mere

Synkront opsving

Vi befinder os i et globalt konjunkturopsving, og 2017 tegner derfor til at blive et år med økonomisk vækst i samtlige G20-lande. Væksten i USA og Europa, der tilsammen udgør knap halvdelen af verdensøkonomien, er på henholdsvis 3 % og 2,5 %. Samtidig opretholder Kina en vækst på næsten 7 % og selv i Japan, … Læs mere

Verdensmester i gæld

Historien har lært os, at akkumulering af gæld ofte medfører finansielle kriser. Stigende statsgæld – målt i forhold til BNP – bliver derfor set som et advarselstegn og vækker stor bekymring blandt investorerne. Japan, som har verdens største statsgæld på 240 % af BNP, får derfor alle advarselslamper til at blinke. Men selvom den japanske … Læs mere

Demografisk modvind

I de sidste mange årtier har verdensøkonomien nydt godt af en kraftigt voksende arbejdsstyrke, og ser vi isoleret på USA, viser ugens graf, at lige godt halvdelen af den økonomiske vækst netop kommer fra en stigende arbejdsstyrke. Demography is destiny Men ifølge fremskrivninger lavet af FN tyder alt på, at de næste årtier kommer til … Læs mere

Federal Reserve slanker balancen

Fra og med oktober vil den amerikanske centralbank mindske deres beholdning af obligationer. Beholdningen blev opbygget i forbindelse med finanskrisen, hvor centralbanken opkøbte obligationer for at øge likviditeten i markedet og for at undgå en langvarig recession. Her 10 år efter finanskrisen er både økonomien og finansmarkedet stabiliseret, og centralbanken ønsker dermed at normalisere deres … Læs mere