Misforhold mellem renterne i USA og Tyskland

Ikke siden 80’erne har renteforskellen mellem amerikanske og tyske statsobligationer været større. I skrivende stund er renten i USA 2,9 %, mens investorerne må nøjes med 0,7 % i Tyskland – renten er altså 4 gange højere i USA. For at forklare forskellen vil det være nærliggende at sammenligne de to landes økonomiske tilstand. Men … Læs mere

Aktiebobler og dårlig timing

Den amerikanske økonomiprofessor Robert Shiller modtog i 2013 Nobelprisen i økonomi. Shiller, som modtog prisen sammen med to andre amerikanske økonomer, fik bl.a. prisen for hans langvarige studier af aktiemarkedet. Da Shiller modtog prisen, var han dog allerede verdenskendt (i hvert fald blandt økonomer), da han havde præsteret at forudsige både it-boblen, som sprang omkring … Læs mere

Hovedpunkter fra Buffetts årlige nyhedsbrev

I lørdags udkom Warren Buffetts årlige nyhedsbrev til aktionærerne i Berkshire Hathaway – selskabet, som Buffett har styret i mere end 50 år. Men selvom man ikke er aktionær i Berkshire Hathaway, er brevet bestemt værd at læse. Udover at beskrive udviklingen i selskabet fortæller Warren Buffett nemlig også om hans tilgang til investeringer samt … Læs mere

Lønningerne er ikke løbet løbsk

Den 2. februar udkom den seneste rapport for det amerikanske arbejdsmarked. Rapporten viste en stigning i de gennemsnitlige timelønninger på 2,9 % – den kraftigste stigning siden 2009. Den efterfølgende uge faldt det globale aktiemarked med 7 %, og det er primært øgede inflationsforventninger på baggrund af de stigende lønninger, som har fået skylden for … Læs mere

Procentregning med Warren Buffett

Warren Buffett, som siden 1965 har skabt et gennemsnitligt årligt afkast på 20 %, har to grundregler, når det gælder investeringer. Regel nummer 1: Tab ikke penge. Regel nummer 2: Glem ikke regel nummer 1. Regelsættet viser, at Buffett har lært om procentregning – og samtidig, at manden ikke er uden humor. Simpel matematik Baggrunden … Læs mere

Græske renter er nu lavere end amerikanske

Det græske bruttonationalprodukt er i dag 25 % mindre end før finanskrisen, og omkring 1/5 af arbejdstyrken står uden arbejde. På trods af dette er renten på 2-årige græske statsobligationer faldet til 1,5 % og er dermed lavere end på en tilsvarende amerikansk obligation. Er det et retvisende billede af de økonomiske fundamentaler? Svaret er … Læs mere

2017 blev et godt år for aktier

Det globale aktieindeks gav i 2017 et afkast på 8 %, hvilket er på niveau med det gennemsnitlige afkast de seneste 30 år. Alt imens gav danske statsobligationer et afkast på blot 0,1 %, og generelt er renten på de lange statsobligationer i USA og Europa mere eller mindre uændret. Mest bemærkelsesværdigt har været den … Læs mere

Usædvanligt stille på aktiemarkedet

Historisk set befinder vi os i en periode, hvor kursbevægelserne på aktiemarkedet har været usædvanligt afdæmpede. Hvis vi måler på det globale aktieindeks, har der det seneste år blot været 17 dage med kursbevægelser på mere end 1 %. Stigende markeder I samme periode er indekset steget med 8 % målt i danske kroner, og … Læs mere

Europa i tydelig fremgang

De økonomiske nøgletal har i 2017 tydeliggjort, at Europa er i klar fremgang. Erhvervslivet melder om øget aktivitet, investeringerne stiger, og arbejdsløsheden falder. Men for blot ét år siden var der stadig mange, som tvivlede på holdbarheden af det europæiske opsving. Gældskrisen var en kæp i hjulet Siden finanskrisen er den europæiske økonomi vokset godt … Læs mere

Bag om arbejdsløsheden

Arbejdsløshedsprocenten er faldende i samtlige af de store økonomier. I USA er arbejdsløsheden nu under 5 % og dermed på samme niveau som før finanskrisen. Men de pæne arbejdsløshedstal dækker over en problematisk udvikling på det amerikanske arbejdsmarked, hvor flere og flere arbejdsløse ikke søger arbejde og dermed melder sig ud af arbejdsstyrken. Aldrende arbejdsstyrke … Læs mere